ហោរាសាស្ដ្រ
  ១ min ago

  ឆ្លងផុតយប់នេះ ឆ្នាំខាលរាសី ឡើងខ្ពស់ មានលាភធំ ចូលផ្ទះ…

  ហោរាសាស្រ្ត៖ យោងតាមគេហទំព័រចិនមួយបានដកស្រង់ការទស្សទាយរបស់ហោរាចិន ដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលពូកែខាងទាយជោគជតារាសីរបស់មនុស្សដែលកើតឆ្នាំទាំង១២។ ការទស្សទាយរបស់គាត់ចំពោះឆ្នាំទាំង១២ គាត់សង្កេតឃើញថាមានឆ្នាំ…
  ហោរាសាស្ដ្រ
  ៤ mins ago

  ជឿមិនចេះខុស!ចន្លោះថ្ងៃ ៦ ៧ ៨ នេះ…

  ហោរាសាស្រ្ត៖ យោងតាមការទស្សទាយរបស់ហោរាដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់បានធ្វើការទស្សទាយទៅលើឆ្នាំទាំង១២ កុំអោយខកខាន ចន្លោះថ្ងៃ ៦…
  ហោរាសាស្ដ្រ
  ៦ mins ago

  ពិតជាដំណឹងល្អមែន! ឆ្លងផុតខែនេះទៅ ប្រុសស្រីកើតឆ្នាំ ជូត រកា…

  តាមក្បួនតម្រាចិនបានឲ្យដឹងថា ឆ្លងផុតខែនេះ មហា​ឆ្នាំ​សំណាង​ទាំង​៨​ ខែក្រោយ ​គឺជាខែលើក​រាសី​ឡើង​ខ្ពស់…
  ហោរាសាស្ដ្រ
  ៧ mins ago

  សំណាងដល់ហើយ បីថ្ងៃនេះ ឆ្នាំ ឆ្លូវ ជូត…

  យោងតាមគេហទំព័រចិនមួយបានដកស្រង់ការទស្សទាយរបស់ហោរាចិនដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលពូកែខាងទាយជោគជតារាសីរបស់មនុស្សដែលកើតឆ្នាំទាំង១២។ ការទស្សទាយរបស់គាត់ចំពោះឆ្នាំទាំង១២ គាត់សង្កេតឃើញថាបីថ្ងៃនេះ ឆ្នាំ ឆ្លូវ…
  ហោរាសាស្ដ្រ
  ២៣ mins ago

  មិនជឿកុំប្រមាថ! ២ថ្ងៃទៀត មមែ ឆ្លូវ ខាល…

  តាម​ជើង​លេខ​ស្តេច​ហោរ​ចិន​សែ​បាន​អះអាង​ថា២ថ្ងៃទៀត មមែ ឆ្លូវ ខាល រោង…
  ហោរាសាស្ដ្រ
  ២៥ mins ago

  លាភធំជុំទិស បួនថ្ងៃនេះថ្ងៃ 12 13 14…

  ហោរាសាស្រ្ត៖ យោងតាមការទស្សន៍ទាយរបស់គេហទំព័រហោរាសាស្ត្រចិនសែបានអោយដឹងថា ឆ្នាំទាំងនេះមានដូចជា ឆ្នាំរោង មមែ…
  ហោរាសាស្ដ្រ
  ២៩ mins ago

  ទ្រាំសិនទៅ បាំងតែប៉ុន្មានថ្ងៃទេ ឆ្នាំ មមែ ជូត…

  លោកគ្រូហោចិនបានធ្វើការបកស្រាយពីជោគជតារាសីបានឲ្យដឹងថា ឆ្នាំ មមែ ជូត វក…
  ហោរាសាស្ដ្រ
  ៣៤ mins ago

  ស្អែកលាភធំ រកា ថោះ ឆ្លូវ មមែ…

  កំពូល​ហោរ​ចិន​សែ​បាន​អះអាង​ថា អ្នក​កើត​ឆ្នាំ​ទ្រព្យ​រកា ថោះ ឆ្លូវ មមែ…
  ហោរាសាស្ដ្រ
  ៣៧ mins ago

  មិនយូរទេ ទ្រាំបន្តិចទៅ មមែ វក ថោះ…

  ច្បាស់ ណាស់ ស្តេច ហោរ ចិន…
  ហោរាសាស្ដ្រ
  ២ hours ago

  ថ្ងៃ 15 16 17 ឆ្នាំមមី…

  ឆ្នាំំំមមី លាភធំទាំងពួងនឹងហូរចូលដូចទឹក ការងាររកសុីអ្វីបានដូចប្រាថ្នា ពណ៌នៃលាភសំណាងពណ៌ខៀវ, លេខនៃលាភសំណាងលេខ៨៩…
  Back to top button