ធូរណីស្រូបមែន វីដេអូស្តែងៗ! ដើរសុខស្រាប់តែផុងចុះក្រោមដី អ្នកផ្សេងខំទៅជួយ ស្រាប់តែផុងទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀត…(មានវីដេអូ)


បន្ទាប់មក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានបុរស៣នាក់បានដើរចូលទៅជួយ តែក៏ត្រូវផុងចូលទៅក្រោមដីទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀត។ប្រភពបានឲ្យដឹងដែរថា អ្នកដំណើរថ្មើរជើងទាំងបួននាក់ត្រូវបានប្រជាជនក្បែរនោះចូលទៅជួយ ហើយមិនមាននរណាម្នាក់រងរបួសឡើយ។ ចំណែកឯផ្លូវផុង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គឺបណ្ដាលមកពីលេចទឹកចេញពីប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកក្រោមដី។

ក្រោយពីកើតហេតុខាងលើនេះរួចមក អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងតំបន់បានចាប់ផ្តើមជួសជុលការខូចខាតឡើងវិញនៅព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ ហើយរំពឹងថានឹងរួចរាល់នៅថ្ងៃខាងមុខនេះ៕

សូមទស្សនារូបភាពនិងវីដេអូខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *