ទោះមិនមានសង្សារ បើចរិតត្រូវគ្នាចាំបាច់ប្រកាន់ប្រុសស្រី សុទ្ធតែអាចជាមិត្តជិតស្និទ្ធបាន ដូចតារាទាំងនេះជាឧទាហរណ៍ស្រាប់

 ថ្ងៃនេះ ម៉ោង 10:48

ការ​មាន​មិត្ត​ភ័ក្តិច្រើន​ ជា​រឿង​ល្អ ប៉ុន្តែ​កាន់​តែ​ពិសេស​ទៅទៀត​នោះ​ នៅពេលយើង​អាច​រក​បាន​អ្នកណាដែល​យល់ចិត្ត​ បារម្ភ និង​រាប់អានគ្នាដោយ​ស្មោះត្រង់ ព្រម​ទាំង​មាន​គំនិត​យល់ឃើញ​ដូចគ្នា ដោយមិនប្រកាន់វណ្ណៈ ភេទ ពណ៌សម្បុរឡើយ។ពេលខ្លេះការមានមិត្តយល់ចិត្តយើង​ យើងមានអារម្មណ៏ថាមានក្ដីសុខជាជាងមានសង្សារខ្លៈទៅទៀតដែលត្រូវពិបាកយល់ចិត្តបារម្មណ៏ខ្លាចគេក្បត់ខ្លាចគេមិនស្រលាញ់យើងដូចយើងស្រលាញ់គេ

សម្រាប់​តារាថៃ​ទាំង​នេះក៏មិន​ខុសគ្នា ពួកគេ​សុទ្ធតែ​មាន​មិត្តល្អ​ជាតារាដូចគ្នា បើទោះបីខុសភេទគ្នា ប៉ុន្តែពួកគេ​រាប់អាន​គ្នាល្អណាស់។ ប៉ុន្តែ​ចង់ដឹង​កាន់​តែច្បាស់ អ្នកណា ជា​មិត្ត​របស់​អ្នកណា?

១. Sunny Suwanmethanont និង Opal Panisara

២. Ou Smith និង Matt Peranee

៣. James Jirayu និង Taew Natapohn

៤. Punjan Prama និង Prang Kannarun

៥. Tanin Manoonsil និង Mint Chalida

៦. James Ma ជាមិត្តល្អរបស់ Margie Rasri, Kimmy Kimberley និង Yaya Urassaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *