តើគួរកាច់ស្ទីលយ៉ាងម៉េចឲ្យឃើញឡូយស្អាតពេលថតនៅលើកាំជណ្តើរ?

មិត្តនារី​ជា​ច្រើន​ប្រហែលជា​ចូលចិត្ត​ថតរូប​ស្អាតៗ​ជាមួយ​នឹង​ស្ទីលថ្មី​ប្លែកៗ​ជានិច្ច។ តើ​អ្នកទាំង​អស់​គ្នា​មាន​ដែល​ធ្លាប់​ថតនៅ​ក្បែរ​កាំ​ជណ្តើរ​ដែរឬទេ? ចុះ​អ្នកចេះ​កាច់​ស្ទីលឲ្យ​មើល​ឃើញ​ស្អាត​អត់? កុំ​បារម្ហ​ប្រសិនបើ​អ្នកចូល​ចិត្តស្ទីលថតរូប​ក្បែរ​កាំ​ជណ្តើរ​បែបឡូយៗ​ទាក់ភ្នែក​នោះ​មិន​ពិបាក​ឡើយ។ ខាង​ក្រោម​គឺជាស្ទីលមួយ​ចំនួន​សម្រាប់​អ្នកទាំង​អស់គ្នា៖

១. ស្ទីលអង្គុយ​លើកាំ​ជណ្តើរ​និង​គងទាក់ខ្លា

២. ស្ទីលអង្គុយ​ដាក់ជើងមក​មុខ​លើកដៃ​លេង​សក់

៣. ស្ទីលឈរ​ផ្អែក​ជញ្ជាំង

៤. ស្ទីលអង្គុយ​លើកាំ​ជណ្តើរ​ធ្វើមុខ​ឌឺ

៥. ស្ទីលអង្គុយលើ​កាំជណ្តើរ​ដាក់ជើង​ម្ខាងមក​មុខរួច​យកដៃ​ច្រត់ចង្ការ

៦. ស្ទីលប៉ូលីស​លើក​កែងដៃ​ផ្អែកជញ្ជាំង

៧. ស្ទីលឡើង​ជណ្តើរ​ហើយងាក​មកក្រោយ

៨. ស្ទីលងាក​ក្រោយ​ដូចមាន​នរណា​ម្នាក់​ហៅ

៩. ស្ទីលឡើងជណ្តើរ​ងាកមក​ក្រោយ​ដោយ​ពាក់វ៉ែនតា

១០. ស្ទីលប៉ះដៃ​ជណ្តើររួច​ញញឹម​ឲ្យស្រស់

១១. ស្ទីលអង្គុយ​លើកាំ​ជណ្តើរ​លើកដាក់​លើក្បាល

១២. ស្ទីលអង្គុយ​ដាក់​ជើងមក​មុខហើយ​បិទភ្នែក

១៣. ស្ទីលអង្គុយលើ​ដៃជណ្តើរ​លើកជើង​ឲ្យផុត​ពីដី

១៤. ស្ទីលឡើង​ជណ្តើរ​ហើយងាក​មកមើល​ខាងលើ

១៥. ស្ទីលច្រត់ជើង​ម្ខាងលើ​ជណ្តើរហើយ​ម្ខាងទៀត​បញ្ឈរ​មុខស្មើ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *