តើពិតមែនទេ? ក្មួយស្រីលោកត្រាំថា លោកមានបញ្ហាសរសៃប្រសាទ..

សហ ដេ្ឋ អា មេ រិ ក ៖ លោកស្រី ម៉ា រី ត្រាំ ជា គ្រូពេទ្យ ចិត្ត វិទ្យា អាជីព ម្នាក់ ត្រូវជា ក្មួយ ស្រី របស់ លោក ដូ ណា ល់ ត្រាំ អះអាង ដោយ ខ្លួន លោកស្រី ផ្ទាល់ ថា មា របស់ គាត់ លោក ត្រាំ មាន បញ្ហា សរសៃ ប្រសាទ។
លោកស្រី ថា តាម រោគវិនិច្ឆ័យ អនាគត អតីត ប្រធានាធិបតី រូប នោះ ជា អ្នក ចាញ់ ក្នុង ការ បោះ ឆ្នោត ប្រធានាធិបតី តែ នៅ បដិសេធ មិន ព្រម ទទួលស្គាល់ បរាជ័យ នោះ ប្រាកដជា កំពុង មាន បញ្ហា សរសៃ ប្រសាទ ។ អាស្រ័យ ហេតុនេះ ហើយ បានជា ខ្ញុំ គិត ចាប់តាំងពី យូរ មក ហើយ ថា ឪពុកមា ខ្ញុំ មិន ត្រឹមតែ មិន គួរ ធ្វើ ជា ប្រធានាធិបតី ព្រោះ វា គ្រោះថ្នាក់ ដែរ សម្រាប់ ប្រទេស របស់ យើង ។ លោកស្រី អះអាង បែប នេះ កាល ពិ ថ្ងៃ ទី ១ ធ្នូ តាម ទូរទស្សន៍ EUROPE 1 ។

លោកស្រី ព្យាករណ៍ ថា បើ លោក ត្រាំ កាន់តែ ចាស់ នោះ ស្ថានភាព សុខភាព របស់ លោក ក៏ កាន់តែ ដុនដាប ។ លោកស្រី បន្ត ថា គ្រួសារ ខ្ញុំ មិន គួរ បង្កើត មនុស្ស ដែល គ្រោះថ្នាក់ បំផុត របស់ ពិភព លោក ឡើយ នេះ ជា ការ រំឭក ។ លោក ស្ថិត ក្នុង ស្ថានភាព មាន បញ្ហា ស្ត្រេ ស ដែល លោក មិនដឹង មុន ។លោក ស្ថិត ក្នុង ស្ថានភាព ពិបាក ដែល លោក មិន ធ្លាប់ ជួប ពី មុន មក សោះ ។ ជា លើក ដំបូង ក្នុង ជីវិត លោក ដែល លោក ត្រូវ ប្រឈម មុខ នឹង បរាជ័យ ហើយ និយាយ ដោយ ត្រង់ បែប នេះ នាំ ឲ្យ លោក បៀមទុក្ខ ច្រើន ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *