ហោរាសាស្ដ្រ

ច្បាស់១០០% ! លោកគ្រូថាមាន​តែ​ឆ្នាំ​៦​គត់​ ដែល​ទេវតា​ទ្រព្យ​ស្រឡាញ់​ជាងគេ​ហើយ​បង្អោនលាភ​ចូល

ហោរាសាស្រ្ត៖ ស្តេច​ហោរ​ចិន​សែ​បាន​ទស្សន៍​ទាយ​ថា កំពូល​ឆ្នាំ​ទាំង​៦​គឺជា​ឆ្នាំ​ដែល​ទេវតា​ទ្រព្យ​ស្រឡាញ់​ពេញចិត្ត​ជាងគេ ហើយ​តែង​បង្អោន​លាភ​ធំ​ប្រជុំ​មហា​សំណាង​ផ្ទួន​ចូល​ជីវិត ហុងស៊ុយ​ល្អ ង៉ូ​វ​ហេង​ឡើង​ខ្ពស់ សម្បូរ​លុយ​ចាយ សុខ​សប្បាយ​គ្រប់​ក្រុម​គ្រួសារ​ពេញ​មួយ​ជីវិត​នេះ​ប្រញាប់​បួងសួង​បញ្ជូន​សារ​តាម​លេខ​នាំ​ហេង​៦៦៦​ភ្លាម​លោក​អ្នកមាន​លាភ​មាន​ជ័យ​ប្រាថ្នា​អ្វី​បាន​សម្រេច​ដូច​បំណង ។

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជើង​លេខ​ប្រាប់​ថា ពេញ​មួយ​ជីវិត​នេះ​លោក​អ្នកមាន​សំណាង​ធំ ប្រជុំ​លាភ​លុយ​ហូរ​ចូល​មក មាន​ហុងស៊ុយ​ល្អ​ង៉ូ​វ​ហេង​ឡើង​ខ្ពស់​សម្បូរ​លុយ​ចាយ​និង​មាន​លាភ​ធំ​ដទៃ​ទៀត​ចូល​មក​ហូរហែ ព្រោះថា​កំពូល​ឆ្នាំ​ទាំង​៦​នេះ​ដល់​ពេល​កំណត់​ដែល​គួរ​ទទួល​លាភ​សំណាង​ពី​អតីតជាតិ​ទៅ​ហើយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តាម​ក្បួន​ហុងស៊ុយ​ដំឡើង​រាសី​បាន​លាតត្រដាង​បង្ហាញ​ពី​ជោគជតារាសី​នៃ​កំពូល​ឆ្នាំ ​រោង ថោះ ខាល មមែ ជូត រកា ថា ជាតិ​នេះ​ជីវិត​លោក​អ្នក​តែងតែមាន​លាភ​មានសំណាង​ធំ មាសប្រាក់​ហូរ​ចូល​ជាប់​មិន​ដាច់​ដល់​ថ្ងៃ ដល់​ខែ ដល់​ឆ្នាំ ដល់​ពេល​ដែល​លោក​អ្នក​ត្រូវ​ទទួល​កំណប់ទ្រព្យ​ទៅ​ហើយ ។ ពណ៌​នៃ​លាភ​សំណាង ពណ៌​មាស ទឹកប្រាក់ ខៀវខ្ចី និង​ក្រហម ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បើ​តាម​ហោរាសាស្ត្រ ចន្ទគតិ​ចិន​សែ ដែល​បាន​ផ្សាយ​មុន​នេះ​ថា នៅ​ក្នុង​ជីវិត​នេះ​ជា​ជាតិ​កំណើត​ដ៏​ពិសេស​បំផុត​ដែល​ទេវតា​ទ្រព្យ​ប្រទាន​លាភ ជ័យ សិរី​សួស្តី ទ្រព្យធន នាំ​សំំ​ណា​ង​ល្អ​ដល់​ឆ្នាំ​ទាំង​៦​នេះ​ជាក់​ជា​មិន​ខាន ដែល​តម្រូវ​ឲ្យ​លោក​អ្នក​បួងសួង​ហើយ​បញ្ជូន​សារ​សុំ​លាភសក្ការៈ​ឥឡូវនេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្តេច​ហោរ​ប្រាប់​ថា មហា​ឆ្នាំ​ទាំង​៦​នេះ សុទ្ធសឹងតែ​ជា​ឆ្នាំ​ដែល​ទេវតា​កាន់សីល នាំ​លាភ នាំ​ជ័យ នាំ​សំណាងល្អ​ចូល​មក​ក៏​ព្រោះតែ​ពួក​គេ​ជា​ក្រុម​មនុស្ស​ដែល​មាន​សន្តាន​ចិត្តល្អ មានចិត្ត​បុណ្យ​កុសល ចូល​ចិត្ត​ជួយ​ដោះ​ទុក្ខ​អ្នកមាន​អាសន្ន មាន​និស្ស័យ​សុភាព​ទន់ភ្លន់ តែ​អង់អាច​ក្លាហាន ស្វាហាប់​នឹង​ការងារ ព្រមទាំង​ជា​មនុស្ស​ចេះ​គោរព​ចាស់ទុំ និង​រក្សា​ក្រុម​គ្រួសារ​ក្នុង​គន្លង​សុចរិត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លាភ​ជ័យ​ដែល​ឆ្នាំ​ទាំង​៦​នេះ​ទទួល​បាន​គឺ ជោគ​លាភ​- ប្រកបការងារ​អ្វី​ៗ​តែង​បាន​សម្រេច​ដូច​សេចក្តី​ប្រាថ្នា​គ្រប់​ប្រការ ។​កិត្តិយស​- បាន​ឡើង​តំណែង​ខ្ពង់ខ្ពស់ ។កេរ្តិ៍ឈ្មោះ​- បាន​ទទួល​សេចក្តី​និយម​រាប់អាន លើកតម្កើង​មុខមាត់​ពី​មនុស្ស​ក្នុង​ម​ជ្ឈ​ដ្ឋ​ន​ការងារ និង​នៅ​ក្នុង​គេហដ្ឋាន ។កេរ្តិ៍ឈ្មោះ​- បាន​ទទួល​សេចក្តី​និយម​រាប់អាន លើកតម្កើង​មុខមាត់​ពី​មនុស្ស​ក្នុង​ម​ជ្ឈ​ដ្ឋ​ន​ការងារ និង​នៅ​ក្នុង​គេហដ្ឋាន ។សេចក្តីសុខ បាន​ជួប​សេចក្តី​ស្នេហា​ដ៏​បរិសុទ្ធ ចំណែក​អ្នកមាន​គូ​ហើយនឹង​មាន​បុត្រ​ជាទី​ស្រលាញ់​ពេញចិត្ត ពោរពេញ​ដោយ​សុភមង្គល និង​លាភ​សំណាង​ពេញ​មួយ​ជីវិត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្បួន​ហុងស៊ុយ​បាន​បញ្ជាក់​ថា អ្នក​កើត​ឆ្នាំ​ទាំង​៦​នេះ​សុទ្ធសឹងតែ​ជា​កំពូល​ឆ្នាំ​មានសំណាង​ដែល​ទេវតា​បាន​កំណត់​រួចរាល់​ហើយ​ថា​ជា​ឆ្នាំ​គួរ​ទទួល​បាន​លាភសក្ការៈ ទ្រព្យសម្បត្តិ លុយកាក់ មាសប្រាក់ និង​វត្ថុ​មាន​តម្លៃ គ្រឿង​ប្រដាប់​លំអ​គេហដ្ឋាន ដីធ្លី រួម​នឹង​បាន​ឡើង​ប្រាក់ខែ ឡើង​មុខ​តំណែង​ផ្សេង​ៗ​ទៀត​ផង​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​នេះ ។
ជាមួយ​គ្នា​នេះ​ដែរ​យើង​ក៏​សូម​បួងសួង​ដល់​គ្រប់​វត្ថុ​ស័ក្តិសិទ្ធិ​ក្នុង​លោក សូម​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ជួប​តែ​លាភ​សំណាង ទ្រព្យធន យសស័ក្តិ ឋានៈ​ខ្ពង់ខ្ពស់ រស់នៅ​ពោរពេញ​ទៅ​ដោយ​សុភមង្គល​តរៀង​ទៅ ៕

អត្ថបទទាក់ទង

Back to top button