ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អុញនោះ!! ស្ងាត់ៗស្រាប់តែ ក្រុមហ៊ុន Meta បានប្រកាសបញ្ឈប់បុគ្គលិកចំនួនដល់ទៅ ១១,០០០ នាក់ ដោយសារតែប្រាក់ចំណូលធ្លាក់ចុះ…

ក្រុមហ៊ុន Meta ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើFacebook, Instagram និង WhatsApp បានប្រកាសថា ខ្លួននឹងកាត់បន្ថយ១៣% នៃកម្លាំងពលកម្មរបស់ខ្លួន។ ការ បញ្ឈប់បុគ្គលិក ជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន នឹងធ្វើឱ្យបុគ្គលិកចំនួន ១១,០០០នាក់ នឹងត្រូវបាត់បង់ ការងារ។ នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Meta លោក Mark Zuckerberg បាននិយាយថា ការកាត់បន្ថយនេះគឺជា”ការផ្លាស់ប្តូរដ៏លំបាកបំផុតដែលបានធ្វើនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ Meta”។

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

ដំណឹងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការបញ្ឈប់បុគ្គលិកសំខាន់ៗនៅ Twitter ដែលបានកាត់បន្ថយបុគ្គលិកប្រហែលពាក់កណ្តាល និង ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀត។ គាត់បានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា លោកពិតជាសោកស្តាយជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់។

លោក Zuckerberg បានស្តីបន្ទោសការរំពឹងទុករយៈពេលវែងដ៏ធំសម្រាប់កំណើនដោយផ្អែកលើការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត។ ជំនួសមកវិញ គាត់បាននិយាយថា “ការធ្លាក់ចុះម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច” និង “ការប្រកួតប្រជែងកើនឡើង” បណ្តាលឱ្យប្រាក់ចំណូលទាបជាងការរំពឹងទុក៕

អត្ថបទទាក់ទង

Back to top button